divendres, 14 de desembre de 2012

GAVÀ I ERAMPRUNYÀ AL SEGLE XVII

Museu de Gavà
Dimecres 19 de desembre de 2012, a les 19:30 hores

El llibre "Gavà i Eramprunyà al segle XVII. De la guerra dels segadors al'Onze de Setembre de 1714" és el que fa nou de la col·lecció La Nostra Gent, auspiciada pels Amics del Museu de Gavà.

Aquest llibre de Josep Campmany fa un repàs històric de la societat (usos, costums, organització institucional, cultura i espai físic) i de l'economia (evolució de les classes socials, evolució dels principals paràmetres econòmics, suficiència econòmica familiar) de Gavà al llarg del segle XVII. El treball està basat en l'estudi de fonts documentals fins ara inèdites, com processos judicials, l'arxiu de la baronia d'Eramprunyà o els arxius notarials.

A partir d'aquests estudis, podem arribar a tenir una idea molt aproxiamda de com era Gavà al llarg d'aquest segle, i com va anar canviant. De com era la seva gent, què feien, què pensaven i com es comportaven.

L'anàlisi social i econòmica, però, té un altre objectiu: és entendre com van rebre i com es van posicionar els gavanencs d'aleshores davant de tres greus conflictes armats que van tenir per escenari les nostres terres: la guerra dels Segadors (1640-1652), la revolta dels Barretines (1687-1690) i la guerra de Successió (1702-1714).

Els tres conflictes són molt diferents. El primer fou una revolta nacional encapçalada per les institucions catalanes, que portà Catalunya a la separació de la monarquia hispànica durant una dècada. El segon ha quedat per a la història com una simple revolta pagesa. I finalment, el darrer, és la guerra nacional per excel·lència, malgrat que aquesta només esdevingué nacional en darrer terme, quan la major part de les classes altes i burgeses ja havien claudicat.

El llibre, doncs, permet caracteritzar un poble representatiu de la Catalunya rural majoritària d'aquells temps, i estudia i descriu com aquest poble i la seva gent van encarar els conflictes armats que patí el país, en el marc d'un enfrontament i tensió institucional entre Catalunya i Espanya que marca tot el segle.

* Enllaç al llibre sencer:

http://ves.cat/dzkc