dijous, 25 de març del 2010

VI TROBADA FCAAM

LA VI TROBADA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AMICS DELS MUSEUS,
(FCAAM)

es va celebrar el dissabte 6 de març de 2010 a la Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona, en el marc del Museu Geològic del Seminari de Barcelona. Enguany, la jordana de treball, va està dedicada a : Amics, Museus i Turisme Cultural, amb el següent :

PROGRAMA

9,15 a 9,30 h. Acolliment i Benvinguda.

9,30 a 10 h.”Posicionament del Museu Geològic del Seminari en el món de la Geologia i les seves aportacions a la Paleontologia Catalana”, a càrrec de Mn. Francesc Nicolau.

10 a 10,45 h. “Museus, Associacions i Turisme Cultural”, pel Sr. Jordi Padró.

10,45 a 11 h. Assemblea de la FCAAM.
11 a 11,30 h. Pausa – Cafè.

11,30 a 12,15 h. “Una aplicació pràctica", per la Sra. Mònica Borrell, Directora del Museu de Gavà.

12,30 a 14 h. Visita al Museu Geològic i al Seminari de Barcelona.
14 h. Cloenda.

RESUM TROBADA FCAAM

L’acte es va iniciar amb les paraules de benvinguda de Mn. Josep Maria Turull, Rector del Seminari i el Sr. Faust Serra Dalmases, president de la Federació Catalana d’Amics de Museus.

Seguidament, Mn. Francesc
Nicolau, subdirector del Museu Geològic del Seminari, ens va fer una interessant explicació sobre la història del Museu i les aportacions fetes a la paleontologia catalana.

Vam poder comptar també amb el Sr. Jordi Padró, consultor en temes de museologia i turisme cultural que ens va parlar sobre la importància del turisme cultural i de la tasca que poden fer els Amics en la tasca de preservar i difondre el patrimoni del museu al que pertanyen.

La darrera conferència va ser duta a terme per la Sra. Mònica Borrell, directora del Museu de Gavà, que ens va explicar com es va concebre i desenvolupar el projecte que va donar com a resultat el parc Arqueològic Mines de Gavà.

La trobada va finalitzar amb una visita comentada al Museu Geològic del Seminari.
fotografies cedides per: FCAAM