divendres, 25 de febrer del 2011

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA GAVÀ 1951-2011 - exposicions


"DE LA BAQUELITA A LA FOTOGRAFIA DIGITAL"        MUSEU  DE  GAVÀ

Del 3 de març al 10 d’abril de 2011

Amb aquesta exposició el Museu de Gavà es vol afegir a la commemoració del seixantè aniversari de la fundació de l’Agrupació Fotogràfica Gavà. Es tracta d’una mirada al que ha estat el recorregut històric de l’entitat fins als nostres dies a través de les obres i dels autors més actius. Durant aquests seixanta anys l’entitat ha viscut intensament la concepció fotogràfica de cada moment, ha participat dels principals moviments creatius i s’ha esforçat per no perdre mai el tren de l’evolució tecnològica.

L’any 1951 un grup de joves gavanencs aficionats a la fotografia es posava en contacte amb l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya amb l’objectiu de sol-licitar assessorament per legalitzar una entitat del mateix caire al seu poble. Naixia així l’Agrupació Fotogràfica Gavà.

El nucli fundador estava format per Josep Jané —un dels principals impulsors del projecte—, Jordi Vaghi, Josep Bové, Feliu Casado, Ramon Bové, Manel Campà, Joaquim Callarisa i Andreu Muñoz. Ben aviat, el grup va anar creixent i foren molts més els que s’hi afegiren... Pere Clerch, Baldiri Ribó, Joaquim Trigueros, Pere Balsells...

En plena postguerra, el Gavà d’aquells primers anys cinquanta era un poble sense massa activitat social i cultural ja que el govern franquista havia prohibit la majoria d’entitats. L’aparició de l’Agrupació Fotogràfica Gavà va significar un cert desvetllament i les primeres activitats —excursions i concursos— foren acollides amb entusiasme.

La incorporació de nous socis i els premis nacionals i internacionals aconseguits per Francesc Català, Joan Mitjans, Pere Marrugat o Secundí Roca van donar projecció a l’entitat, en van fer créixer el prestigi i el coneixement popular i van fer visible la connexió estètica dels seus membres amb els fotògrafs més destacats de la seva generació.

És important remarcar que els temes fotogràfics sovint sorgien del seu entorn. És per això que aquests gavanencs ens han transmès valuosíssims documents gràfics d’aquest període que, amb el temps, ja han passat a formar part de la nostra memòria col-lectiva.

Al llarg d’aquests seixanta anys la fotografia ha anat renovant paulatinament els conceptes estètics i en els darrers anys, de forma precipitada, també la tecnologia: del blanc i negre dels primers temps a la generalització del color, i de la fotografia analògica a la digital. L’Agrupació i els seus membres sempre han estat atents a aquests canvis i els han afrontat en cada moment.

Actualment, l’Agrupació Fotogràfica Gavà és una entitat dinàmica i acollidora que té la seu al Casal de l’American Lake. El seu local social acull un laboratori analògic, estacions de treball digital i un plató fotogràfic. Entre d’altres activitats, organitza cursets, excursions, xerrades tècniques, concursos i ral-lis fotogràfics oberts a tota la població.